Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu

Spoznávajte spolu s nami nekonečné tajomstvá prírody.

kto sme

Naša činnosť

OZ – Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu vzniklo v roku 2018 ako iniciatíva zanietených ľudí, ktorí sa dlhodobo aktívne angažovali v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Hlavným cieľom a poslaním združenia je propagovať myšlienky ochrany prírody a zvyšovať environmentálne povedomie širokej verejnosti. Spolupracuje s mnohými ďalšími organizáciami s podobným zameraním. Naším dlhodobým cieľom je spájať ľudí, ktorí majú chuť spolu s nami objavovať a spoznávať nové veci, zaujímajú sa o prírodu a jej ochranu.

„Pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný; pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“ - Seneca

...

budeme spolupracovať?

Ponuka

Environmentálna výchova

- prednášky, besedy, prezentácie

- edukačná činnosť v oblasti zoológie a ochrany prírody

Terénne exkurzie

- spoznávanie miestnej fauny a flóry

Fotoworkshopy

- základy fotografovania

- fotografovanie krotkých zvierat

- wildlife fotografia

V prípade záujmu nás môžete podporiť 2% z daní alebo dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: SK17 7500 0000 0040 2638 1567

Ďakujeme
čomu sa venujeme

Projekty

Každý deň sa snažíme žiť naplno a robiť svet krajším aj prostredníctvom projektov, ktoré sme pre Vás pripravili.

ĎAKUJEME

Partneri a sponzori

Úzko spolupracujeme, pomáhajú nám finančnými darmi, materiálne alebo službami.

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Kontakt

Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu
Nolčovo 47, 038 54

IČO: 51937557
Číslo účtu: SK17 7500 0000 0040 2638 1567